Trích dẫn APA

Yuvienco, M. (2017). The day of September [essay]. Philippine Graphic.

Trích dẫn kiểu Chicago

Yuvienco, Marie. "The Day of September [essay]." Philippine Graphic 2017.

Trích dẫn MLA

Yuvienco, Marie. "The Day of September [essay]." Philippine Graphic 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.