Trích dẫn APA

Ramos, R. L. (2018). Hurting without knowing: How thoughtless tourism can harm animals. Animal Scene.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ramos, Richard Leo. "Hurting Without Knowing: How Thoughtless Tourism Can Harm Animals." Animal Scene 2018.

Trích dẫn MLA

Ramos, Richard Leo. "Hurting Without Knowing: How Thoughtless Tourism Can Harm Animals." Animal Scene 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.