Hurting without knowing how thoughtless tourism can harm animals

Opis bibliograficzny
Wydane w:Animal Scene Vol. 18, no. 2 (Apr. 2018), 76-80
1. autor: Ramos, Richard Leo
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 2018
Hasła przedmiotowe: