Interpretation of insecticide posters by rice farmers in selected villages in Leyte, Philippines

Dades bibliogràfiques
Publicat a:Annals of Tropical Research Vol. 38, no. 1 (Jan. 2016 - Jun. 2016), 1-9
Autor principal: Cortes, Dennis C.
Altres autors: Escalada, Monina
Format: Article
Idioma:English
Publicat: 2016
Matèries: