Trích dẫn APA

Libatique, R. (2018). Sad but true. Animal Scene.

Trích dẫn kiểu Chicago

Libatique, Roxanne. "Sad but True." Animal Scene 2018.

Trích dẫn MLA

Libatique, Roxanne. "Sad but True." Animal Scene 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.