Παραπομπή APA

(2018). Virgilio S. Almario: Portrait of a poet as a national artist. Philippine Panorama.

Παραπομπή Chicago Style

"Virgilio S. Almario: Portrait of a Poet As a National Artist." Philippine Panorama 2018.

Παραπομπή MLA

"Virgilio S. Almario: Portrait of a Poet As a National Artist." Philippine Panorama 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.