Virgilio S. Almario portrait of a poet as a national artist

Opis bibliograficzny
Wydane w:Philippine Panorama Vol. 46, no. 15 (15 Apr. 2018), 14-15
Format: Artykuł
Wydane: 2018
Hasła przedmiotowe: