Saysay at Kasaysayan

Dades bibliogràfiques
Publicat a:Sa madaling salita : kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa (2019), 15-72
Autor principal: Constantino, Pamela C.
Altres autors: Lumbera, Bienvenido L., Maceda, Teresita G., Paz, Consuelo J., Tiongson, Nicanor G.
Format: Article
Idioma:Filipino
Publicat: 2019