Saysay at Kasaysayan

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Sa madaling salita : kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa (2019), 15-72
Hovedforfatter: Constantino, Pamela C.
Andre forfattere: Lumbera, Bienvenido L., Maceda, Teresita G., Paz, Consuelo J., Tiongson, Nicanor G.
Format: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2019