Saysay at Kasaysayan

Détails bibliographiques
Publié dans:Sa madaling salita : kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa (2019), 15-72
Auteur principal: Constantino, Pamela C.
Autres auteurs: Lumbera, Bienvenido L., Maceda, Teresita G., Paz, Consuelo J., Tiongson, Nicanor G.
Format: Article
Langue:Filipino
Publié: 2019