Saysay at Kasaysayan

Detalhes bibliográficos
Publicado no:Sa madaling salita : kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa (2019), 15-72
Autor principal: Constantino, Pamela C.
Outros Autores: Lumbera, Bienvenido L., Maceda, Teresita G., Paz, Consuelo J., Tiongson, Nicanor G.
Formato: Atigo
Idioma:Filipino
Publicado em: 2019