Saysay at Kasaysayan

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Sa madaling salita : kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa (2019), 15-72
Tác giả chính: Constantino, Pamela C.
Tác giả khác: Lumbera, Bienvenido L., Maceda, Teresita G., Paz, Consuelo J., Tiongson, Nicanor G.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2019