Silangan rising crafting the Filipino self and the other in the diaspora

Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints Vol. 67, no. 1 (Mar. 2019), 31-58
Hoofdauteur: Malek, Jon G.
Formaat: Artikel
Taal:English
Gepubliceerd in: 2019
Onderwerpen: