AMR prevalence and global public health

Opis bibliograficzny
Wydane w:UPDate Diliman Vol. 2, no. 1-2 (Feb. 2019), 34-36
1. autor: Gamba, Albino C., Jr.
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 2019
Hasła przedmiotowe: