AMR prevalence and global public health

Bibliografske podrobnosti
izdano v:UPDate Diliman Vol. 2, no. 1-2 (Feb. 2019), 34-36
Glavni avtor: Gamba, Albino C., Jr.
Format: Article
Jezik:English
Izdano: 2019
Teme: