AMR prevalence and global public health

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:UPDate Diliman Vol. 2, no. 1-2 (Feb. 2019), 34-36
Huvudupphovsman: Gamba, Albino C., Jr.
Materialtyp: Artikel
Språk:English
Publicerad: 2019
Ämnen: