UPV hosts international seminar on vermi-technologies

Opis bibliograficzny
Wydane w:U.P. News Vol. 31, no. 1 (Jan. 2010), 4
1. autor: Fernandez, Lyncen M.
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 2010
Hasła przedmiotowe: