Trích dẫn APA

Macarubbo, P. W. A. (2019). Tuguegarao's Saint Peter's Cathedral: Its history and conservation. Philippiniana Sacra.

Trích dẫn kiểu Chicago

Macarubbo, Prince Wilson A. "Tuguegarao's Saint Peter's Cathedral: Its History and Conservation." Philippiniana Sacra 2019.

Trích dẫn MLA

Macarubbo, Prince Wilson A. "Tuguegarao's Saint Peter's Cathedral: Its History and Conservation." Philippiniana Sacra 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.