Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রকাশিত:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
প্রধান লেখক: Maceda, Teresita G.
বিন্যাস: প্রবন্ধ
ভাষা:Filipino
প্রকাশিত: 2000
বিষয়গুলি: