Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
Hovedforfatter: Maceda, Teresita G.
Format: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2000
Fag: