Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

Détails bibliographiques
Publié dans:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
Auteur principal: Maceda, Teresita G.
Format: Article
Langue:Filipino
Publié: 2000
Sujets: