Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

Detalles Bibliográficos
Publicado en:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
Autor Principal: Maceda, Teresita G.
Formato: Artigo
Idioma:Filipino
Publicado: 2000
Subjects: