Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
מחבר ראשי: Maceda, Teresita G.
פורמט: Article
שפה:Filipino
יצא לאור: 2000
נושאים: