Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

書誌詳細
出版年:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
第一著者: Maceda, Teresita G.
フォーマット: 論文
言語:Filipino
出版事項: 2000
主題: