Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
Hoofdauteur: Maceda, Teresita G.
Formaat: Artikel
Taal:Filipino
Gepubliceerd in: 2000
Onderwerpen: