Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

Библиографические подробности
Опубликовано в: :Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
Главный автор: Maceda, Teresita G.
Формат: Статья
Язык:Filipino
Опубликовано: 2000
Предметы: