Saling Pampanitikan sa Sebuwano Tungo sa Pagpapaunlad ng wikang Pambansa

Bibliografske podrobnosti
izdano v:Daluyan : Journal ng Wikang Filipino Vol. 9, no. 1-4 (2000), 135-148
Glavni avtor: Maceda, Teresita G.
Format: Article
Jezik:Filipino
Izdano: 2000
Teme: