It really hurts

Opis bibliograficzny
Wydane w:Philippine Humanities Review:Rebyu ng Arte at Literatura ng Pilipinas Vol. 22, no. 1 (2020), 70-73
1. autor: Manalo, Paolo M.
Resource Type: Artykuł
Język:Filipino
Wydane: 2020
Hasła przedmiotowe: