Trích dẫn APA

Singapore Institute of Architects. (1992). Singapore Institute of Architects yearbook. Singapore: The Institute.

Trích dẫn kiểu Chicago

Singapore Institute of Architects. Singapore Institute of Architects Yearbook. Singapore: The Institute, 1992.

Trích dẫn MLA

Singapore Institute of Architects. Singapore Institute of Architects Yearbook. Singapore: The Institute, 1992.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.