Trích dẫn APA

Post, E. P. 1. (1939). The personality of a house: The blue book of home charm. New York: Funk and Wagnalls.

Trích dẫn kiểu Chicago

Post, Emily Price 1873-. The Personality of a House: The Blue Book of Home Charm. New York: Funk and Wagnalls, 1939.

Trích dẫn MLA

Post, Emily Price 1873-. The Personality of a House: The Blue Book of Home Charm. New York: Funk and Wagnalls, 1939.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.