Trích dẫn APA

Murdock, H. 1., & Fiske, J. 1. (1890). The reconstruction of Europe: A sketch of the diplomatic and military history of continental Europe, from the rise to the fall of the second French empire. Boston: Houghton, Mifflin and Co.

Trích dẫn kiểu Chicago

Murdock, Harold 1862-, và John 1842-1901 Fiske. The Reconstruction of Europe: A Sketch of the Diplomatic and Military History of Continental Europe, From the Rise to the Fall of the Second French Empire. Boston: Houghton, Mifflin and Co, 1890.

Trích dẫn MLA

Murdock, Harold 1862-, và John 1842-1901 Fiske. The Reconstruction of Europe: A Sketch of the Diplomatic and Military History of Continental Europe, From the Rise to the Fall of the Second French Empire. Boston: Houghton, Mifflin and Co, 1890.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.