Peru

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Prescott, William Hickling 1796-1859
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York P. F. Collier & son 1898.
Loạt:On cover: Nations of the world
Những chủ đề: