Constitutional reason of state the survival of the constitutional order

Opis bibliograficzny
1. autor: Friedrich, Carl Joachim 1901-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Providence Brown University Press 1957.
Hasła przedmiotowe: