Man and his government an empirical theory of politics.

Opis bibliograficzny
1. autor: Friedrich, Carl Joachim 1901-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York McGraw-Hill [c1963].
Hasła przedmiotowe: