The public interest

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: American Society for Political and legal Philosophy
Tác giả khác: Friedrich, Carl Joachim 1901-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Atherton Press [c1962].
Loạt:Nomos, 5
Những chủ đề: