Early cultures and human ecology in South Coastal Guatemala

Opis bibliograficzny
1. autor: Coe, Michael D.
Kolejni autorzy: Flannery, Kent V.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Washington Smithsonian Press 1967.
Seria:Smithsonian Contributions to Anthropology v.3
Hasła przedmiotowe: