An introduction to political theory twelve lectures at Harvard

Opis bibliograficzny
1. autor: Friedrich, Carl Joachim 1901-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Harper & Row [c1967]
Hasła przedmiotowe: