Trích dẫn APA

Prescott, W. H. 1., & Gardiner, C. H. (1966). The history of the Conquest of Mexico (Abridged and ed. by C. Harvey Gardiner.). Chicago: University of Chicago Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Prescott, William Hickling 1796-1859, và Clinton Harvey Gardiner. The History of the Conquest of Mexico. Abridged and ed. by C. Harvey Gardiner. Chicago: University of Chicago Press, 1966.

Trích dẫn MLA

Prescott, William Hickling 1796-1859, và Clinton Harvey Gardiner. The History of the Conquest of Mexico. Abridged and ed. by C. Harvey Gardiner. Chicago: University of Chicago Press, 1966.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.