The history of the Conquest of Mexico

Opis bibliograficzny
1. autor: Prescott, William Hickling 1796-1859
Kolejni autorzy: Gardiner, Clinton Harvey.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Chicago University of Chicago Press [c1966]
Wydanie:Abridged and ed. by C. Harvey Gardiner.
Hasła przedmiotowe: