Democracy an American novel

Opis bibliograficzny
1. autor: Adams, Henry 1838-1918
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York New American Library c1961.
Seria:A Signet classic, CD48