Trích dẫn APA

Dahl, R. A. 1., & Neubauer, D. E. (1968). Readings in modern political analysis. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dahl, Robert Alan 1915-, và Deane E. Neubauer. Readings in Modern Political Analysis. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1968.

Trích dẫn MLA

Dahl, Robert Alan 1915-, và Deane E. Neubauer. Readings in Modern Political Analysis. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1968.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.