Readings in modern political analysis

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Dahl, Robert Alan 1915-
Övriga upphovsmän: Neubauer, Deane E.
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall [c1968].
Ämnen: