Trích dẫn APA

Lesser, G. (1957). Gothic cathedrals and sacred geometry. London: A. Tiranti.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lesser, George. Gothic Cathedrals and Sacred Geometry. London: A. Tiranti, 1957.

Trích dẫn MLA

Lesser, George. Gothic Cathedrals and Sacred Geometry. London: A. Tiranti, 1957.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.