The discoveries of John Lederer

Opis bibliograficzny
1. autor: Lederer, John
Kolejni autorzy: Talbot, Sir William, bart.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Ann Arbor [Mich.] University Microfilms [c1966]
Seria:March of America facsimile series no. 25
Hasła przedmiotowe: