Trích dẫn APA

Buffum, E. G. 1. (1966). Six months in the gold mines. Ann Arbor [Mich.]: University Microfilms.

Trích dẫn kiểu Chicago

Buffum, Edward Gould 1820-1867. Six Months in the Gold Mines. Ann Arbor [Mich.]: University Microfilms, 1966.

Trích dẫn MLA

Buffum, Edward Gould 1820-1867. Six Months in the Gold Mines. Ann Arbor [Mich.]: University Microfilms, 1966.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.