Six months in the gold mines

Opis bibliograficzny
1. autor: Buffum, Edward Gould 1820-1867
Format: Książka
Język:English
Wydane: Ann Arbor [Mich.] University Microfilms [c1966]
Seria:March of America facsimile series no. 86
Hasła przedmiotowe: