Yesterday's Chicago

Opis bibliograficzny
1. autor: Kogan, Herman
Kolejni autorzy: Kogan, Rick.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Miami E.A. Seemann Pub. 1976.
Seria:Seemann's historic cities series no. 22
Hasła przedmiotowe: