Yesterday's Chicago

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kogan, Herman
Tác giả khác: Kogan, Rick.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Miami E.A. Seemann Pub. 1976.
Loạt:Seemann's historic cities series no. 22
Những chủ đề: