Roosevelt's revolution the first year, a personal perspective

Opis bibliograficzny
1. autor: Tugwell, Rexford Guy 1891-
Kolejni autorzy: Roosevelt, Franklin Delano, President, United States 1882-1945
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Macmillan c1977.
Hasła przedmiotowe: