Trích dẫn APA

Cooper, J. F. 1. (1982). The deerslayer. New York: Bantam Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

Cooper, James Fenimore 1789-1851. The Deerslayer. New York: Bantam Books, 1982.

Trích dẫn MLA

Cooper, James Fenimore 1789-1851. The Deerslayer. New York: Bantam Books, 1982.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.